ارتباط با ما
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :
 


 
 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل 
1محمدعلی مهتدیمعاون امور فرهنگی و اجتماعیت: 1520
ف: 37740800 
cul [at] bonabu.ac.ir 
2محمود سعیدنژند مدیر امور فرهنگی و اجتماعی 1521 
3مرتضی مقرریکارشناس مسئول انجمن های علمی1521 
4علی نجف زادهکارشناس مسئول حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی1521 
5مهدی غلامحسین فامکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی1521 
6مهدی پوراصلمسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی1521 
7

 
 8
 


 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی