چند رسانه ای
 
  کارکنان
       
 
مرتضی مقرری
کارشناس مسئول انجمن های علمی
تلفن داخلی: 1813
ایمیل:
 
علی نجف زاده
کارشناس مسئول حمایت و پشتیبانی
تلفن داخلی: 1812
ایمیل:
 
مهدی حسینقلی پوراصل
مسئول دفتر و کارشناس نشریات و تشکل ها
تلفن داخلی: 1812
ایمیل: mehdi_vilayat1367@yahoo.com
 
             
       
 
 مهدی غلامحسین فام
کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
تلفن داخلی: 1813
ایمیل: 
         

 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی